โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,758,927

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้ารับชมการแนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษย้อนหลัง ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ทางเพจโรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง

แนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
ดาวน์โหลด


วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดาวน์โหลด


วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (วิทย์ - คอม)
ดาวน์โหลด


English Program : EP
ดาวน์โหลด
 
ข่าว/ประกาศ วารสารจากระยองวิทย์
 
ค้นหาข่าวประกาศ/กิจกรรม

 
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองได้ติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กิจกรรม Roadshow 64 แนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18 ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนระยองวิทยาคม ครั้งที่ 1/2564
การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง ประจำปี...
กิจกรรมค่ายต้นกล้า ร.ย.ว. ประจำปีการศึกษา 2563
มอบเงินธารน้ำใจจากคณะครูและนักเรียน
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332