โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,594
   
สถิตินักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 238 299 537
ม.2 241 302 543
ม.3 247 291 538
ม.4 255 432 687
ม.5 251 393 644
ม.6 228 413 641
รวมนักเรียนทั้งหมด   3,590 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

   
   
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ