โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,965,712
   
สถิตินักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 237 300 537
ม.2 241 303 544
ม.3 247 291 538
ม.4 255 432 687
ม.5 261 394 655
ม.6 229 413 642
รวมนักเรียนทั้งหมด   3,603 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
   
   
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332