โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,758,905
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 
หน้าหลัก /..

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 18 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
(ดร.เจ้าคุณธงชัย) ณ โรงเรียนสุรศกดิ์มนตรีซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่16-17 ธันวาคม 60
มีนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมได้คว้ารางวัลดังนี้
1.นายณัฐชนน สาระธนะ ชั้นม.3/2
ได้เข้ารอบ เพชรยอดมงกุฎ รับรางวัลอันดับที่4 พร้อมทั้งเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2,000 บาท
2. นายพัชรพล เกษมธรรมแสวง ชั้นม.3/1
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทั้งเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท
3. เด็กชายพนธกร คูสกุล ชั้นม.2/1
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทั้งเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท
โดยมีครูผู้ควบคุมดูแลในการเดินทางครั้งนี้
ครูเสวตร โคตรนาราและครูธนาภรณ์ โคตรนารา
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332