โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,758,905
พิธีรับรางวัลระดับประเทศ ในการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 15
 
หน้าหลัก /..

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้นำนักเรียน เข้าร่วมพิธีรับรางวัลระดับประเทศ ในการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์สอบภาคกลาง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้สอบแข่งขันเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
และในครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมได้คว้ารางวัล ดังนี้

## รางวัลระดับประเทศ

1.ประเภทบุคคล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัชรพล เกษมธรรมแสวง ม.3/1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
นายณัฐชนน สาระธนะ ม.3/2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

2.ประเภททีม ##ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่
2.1 นาย ณัฐชนน สาระธนะ ม.3/2
2.2 นาย พัชรพล เกษมธรรมแสวง ม.3/1
2.3 นาย นภัทร อริยพัฒนพร ม.3/2
2.4 ด.ช. พนธกร คูสกุล ม.2/1

## รางวัลระดับภาคกลาง
3.ประเภทบุคคล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
3.1 นายพัชรพล เกษมธรรมแสวง ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3.2 นายณัฐชนน สาระธนะ ม.3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

4.ประเภททีม ##ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล ได้แก่
4.1 นาย ณัฐชนน สาระธนะ ม.3/2
4.2 นาย พัชรพล เกษมธรรมแสวง ม.3/1
4.3 นาย นภัทร อริยพัฒนพร ม.3/2
4.4 ด.ช. พนธกร คูสกุล ม.2/1
โดยมีครูผู้ควบคุมดูแลการเดินทางในครั้งนี้คือ ครูวรเทพ มัธยมนันทน์
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332