โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,758,905
การแข่งขันทางคณิตศาสตร์ในงาน ACR วิชาการ ACR ก้าวใหม่สู่ทศวรรษที่ 6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ในงาน ACR วิชาการ ACR ก้าวใหม่สู่ทศวรรษที่ 6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ซึงนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมสามารถคว้ารางวัลทั้ง 4 รายการ ดังต่อไปนี้
1.#การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
#ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ
เด็กชายพนธกร คูสกุล ชั้น ม.2/1
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูเสวตร โคตรนารา
2.#การแข่งขันSuduku
#ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 คือ
เด็กชายแทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย ชั้น ม.1/2
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูทองบิน จรุงวงศ์เสถียร
3.#การแข่งขันคิดเลขเร็ว
#ได้รับรางวัลชมเชย คือ
เด็กชายพัชรภัฏ ทองเพิ่ม ชั้น ม.2/2
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูจีราวดี เกียรติกิตติพงษ์
4.#การแข่งขันA-MATH มี 2 ทีม ได้แก่
#ทีมที่1ได้รับรางวัลชมเชย คือ
เด็กหญิงณัฏธนิทธิ์ ศักดิ์พรหม ชั้นม.3/1
และ นายพัชรพล เกษมธรรมแสวง ชั้นม.3/1
#ทีมที่2ได้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ
เด็กชายธนภัทร เตชะทวีกุล ชั้นม.2/1
และ เด็กหญิงอรอนงค์ จินตวงค์ ชั้นม.2/2
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูนวลทิพย์ นวพันธุ์

ครูผู้ควบคุมดูแลเดินทางในครั้งนี้ คือ ครูเสวตร โคตรนาราและครูนวลทิพย์ นวพันธุ์
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332