โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,758,905
ตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกประจำปี 2018 ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
หน้าหลัก /..

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกประจำปี 2018 ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นายณัฐชนน สาระธนะ ชั้น ม. 3/2
2. เด็กชายพนธกร คูสกุล ชั้น ม. 2/1

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเชิญจากหน่วยงานทางการศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2018 Hanoi Open Mathematics Competition (HOMC 2018) ระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561 ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้นำนักเรียนทั้งสองคนนี้เข้าร่วมการอบรมและเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน HOMC 2018 ดังนี้

1. #เข้าร่วมการอบรมเข้มทางวิชาการเตรียมความพร้อมผู้แทนนักเรียนไทยไปเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2018
(ระหว่างวันที่ 16 -19 กุมภาพันธ์ 2561) ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร :โดยมีครูผู้รับผิดชอบนำนักเรียนไปเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ครูพัณณ์ชิตา สุขคุ้ม
2. #เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2018
(ระหว่างวันที่ 22 -25 มีนาคม 2561) ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร
3. #เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2018 Hanoi Open Mathematics Competition (HOMC 2018)
(ระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561) ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332