โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,818
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
 
หน้าหลัก /..

เมื่อวันที่ 19-28 มีนาคม 2561 โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้ส่งนักกีฬาซอฟท์บอลทีมหญิงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ที่จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวสิริภัทร กาษรสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหญิง
ครูผู้ฝึกสอน ครูศราวุธ ชินสุภางค์ภิเมช
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332