โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,796,379
โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยซีเป่ย ประเทศจีน
 
หน้าหลัก /..

ศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก โรงเรียนระยองวิทยาคม ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยซีเป่ย 西北大学 เมืองซีอาน มลฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 5 กรกฎาคม 2561 โดยมีนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ก จำนวน 22 คน และมีนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาจีนระยะสั้น 6 สัปดาห์ จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332