โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,758,905
ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย (TMC)
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 22 เมษายน 2561 ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย (TMC)
ครั้งที่ 6 #รอบประเมินศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน คือ นายณัฐชนน สาระธนะ ชั้น ม.3/2
#โดยได้คว้ารางวัลชนะเลิศ และ #ได้คะแนนสูงสุด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยมีนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน คือ
เด็กชายแทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย ม.1/2
#ได้คว้ารางวัลเหรียญทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยค่ะ
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332