โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,796,375
นักเรียนศิลป์จีน รยว. ร่วมสืบสานและเผยแพร่ประเพณีไทย ในต่างแดน
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 13 เมษายน 2561 นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ก ซึ่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม ณ มหาวิทยาลัยซีเป่ย เมืองซีอาน จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทย และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอันงดงามให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจและร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมที่จัดเผยแพร่ ได้แก่ การประกวดนางสงกรานต์ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ การรำวงวันสงกรานต์ การละเล่นแบบไทย การเล่นน้ำสงกรานต์ร่วมกันระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนชาวต่างชาติ เช่น จีน เกาหลี อินเดีย ลาว เวียดนาม รัสเชีย ปากีสถาน เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก คณบดี รองคณบดี คณะครูอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยซีเป่ย ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนไทย
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332