โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,824
การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการรักษ์ภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
 
หน้าหลัก /..

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการรักษ์ภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ผลปรากฎดังต่อไปนี้
1. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.ต้น เด็กชายเพชรอมร กันหารินทร์ ชั้น ม.3/8
2. รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้น ม.ปลาย นางสาวสุวิชญา อำไพเทศ ชั้น ม.5/5
3. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.ต้น เด็กชายรวิภาส ด่านประเสริฐ ชั้น ม.2/3
4. รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.ปลาย นางสาวอารยา อุดขาว ม.5/4
5. รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม. ต้น เด็กหญิงนิภาสิรี ศรีทองใบ ชั้น ม3/5
6. รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม. ปลาย นางสาวเกวลิน ปิ่นแก้ว ชั้น ม.4/3
7. รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ต้น เด็กหญิงอัยยา ส่งกลิ่น ชั้น ม.3/8
8. รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ปลาย นางสาวนัทธมน ธรรมชาติ ชั้น ม.5/9
9. รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมการเขียนย่อความ ระดับชั้น ม. ปลาย นางสาวคมนรินทร์ สุทธิสารโสภณ ชั้น ม.4/11
10. รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม กิจกรรมการเขียนย่อความ เด็กหญิงสุขกมล ทิพย์สุข ชั้น ม.2/8

ในภาพอาจจะมี 15 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332