โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,827
กิจกรรมวันสุนทรภู่ บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสาระศิลปะ
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสาระศิลปะ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ซึ่งท่านผู้อำนวยการธีระวัธน์ สิงหบุตร ได้มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้ กิจกรรมบนเวทีมีประกวดหน้ากากในวรรณคดี กิจกรรมร้องเพลงในวรรณคดี และกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับวันสุนทรภู่และกิจกรรมการขับร้อง บรรเลงเพลงวงลายทอง
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332