โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,829
การประกวดกลอนสด ครั้งที่๑๔ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
หน้าหลัก /..

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วม โครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่๑๔ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลปรากฎดังต่อไปนี้

๑. รางวัลชมเชย การประกวดกลอนสด (ประเภททีม) ระดับชั้น ม.๑-๓ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
๑. เด็กชายเพชรอมร กันหารินทร์ ม.๓/๘
๒. เด็กหญิงเบญญาภา พุฒิสุข ม.๓/๓
๓. เด็กชายชญานิน คงเสรีกุล ม.๓/๒
ครูผู้ฝึกซ้อม นายวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์
น.ส กนกวรรณ สุดเหลือ

๒. เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดกลอนสด (ประเภททีม) ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นายณรงค์ฤทธิ์ สมคิด ม.๕/๓
๒. นางสาวสุวิชญา อำไพเทศ ม.๕/๕
๓. นางสาวตรีรัตน์ เทพาคำ ม.๕/๒
ครูผู้ฝึกซ้อม น.ส สุดใจ กิจสำเร็จ นายวัชรินทร์ นระทัด
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332