โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,829
การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๑
 
หน้าหลัก /..

วันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๑ ณ โรงเเรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ผลปรากฎดังต่อไปนี้
๑. รองชนะเลิศอันดับ ๒ แต่งคำประพันธ์ ม.๑-๓ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท เด็กชายเพชรอมร กันหารินทร์ ม.๓/๘
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวกนกวรรณ สุดเหลือ

๒. ความสามารถพิเศษ พินิจวรรณคดี เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท เด็กชายรวิภาส ด่านประเสริฐชัย ม.๒/๓
ครูผู้ฝึกซ้อม นายเทวา ชื่นชู
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332