โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,820
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3x3 PBF BASKETBALL DREAM 3x3
 
หน้าหลัก /..

เมื่อวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3x3 PBF BASKETBALL DREAM 3x3 ในรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และ 18 ปี ประเภททีมชาย ณ สนามกีฬาบาสเกตบอล บริษัท IRPC จังหวัดระยอง
ผลการแข่งขันในนามของทีมโรงเรียนระยองวิทยาคม

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
รายชื่อนักกีฬา
1. ด.ช.ปัณณ์ กลั่นเกษม ม.3/2
2. ด.ช. ปรัชญา หังสเนตร ม.2/11
3. ด.ช.กันติทัต นวลบริบรูณ์ ม.2/4

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอับดับ 1
รายชื่อนักกีฬา
1. นายภควัต มีจุ้ย ม.5/5
2. นายพัสกร ปธานราษฎร์ ม.5/11
3. นายปรานต์ เอี่ยมโพธ์ ม.5/16
4. นายภูริ มากศิริ ม.6/8

ครูผู้ฝึกสอน
นายนฤชิต ช่วยนุกูล
นายอภิสิทธิ์ อภิญ
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332