โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,758,905
การเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมวิชาการ งานระยองวิทย์นิทัศน์61 งานศิลปหัตถกรรม การสอบแข่งขันASMO และ การสอบแข่งขันTEDET
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:00 น. - 18:00 น.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นางนิศา มีมงคล ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ประชุม
การเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมวิชาการ งานระยองวิทย์นิทัศน์61 งานศิลปหัตถกรรม การสอบแข่งขันASMO และ การสอบแข่งขันTEDET ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Leaning Community (PLC)ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332