โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,796,395
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2561
 
หน้าหลัก /..

เมื่อวันที่ 3 - 5 สิงหาคม ศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออกและห้องเรียนชงจื่อ โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดกิจกรรม ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย สายการเรียนภาษาจีน เข้าร่วมทั้งหมด 122 คน โดยในกิจกรรมนี้มีกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้นักเรียนได้เข้าร่วมอย่างมากมาย
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332