โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,758,905
การแข่งขันคณิตศาสตร์ TUGMOs ครั้งที่ 16
 
หน้าหลัก /..

เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ TUGMOs ครั้งที่ 16
โดยมีครูสุรพงษ์ คชรินทร์ เป็นผู้ดูแลในการเดินทาง
ตั้งแต่เวลา 06:30 – 16:30 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ผลการแข่งขันประเภททีม ได้รับรางวัลชมเชยทีม A
ได้แก่
1. เด็กชายพนธกร คูสกุล ม.3/1
2. เด็กชายสิรพัชร์ ธรรมลีลากุล ม.3/1
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงสุรศักดิ์ ม.3/2
ผลการแข่งขันประเภทบุคคล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่
1. เด็กชายพนธกร คูสกุล ม.3/1
2. เด็กชายสิรพัชร์ ธรรมลีลากุล ม.3/1
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332