โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,796,395
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเด็กดีศรีระยอง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562
 
หน้าหลัก /..

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเด็กดีศรีระยอง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนางรชยา แพงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วย คุณนนท์ แสงจันทร์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง รองฯกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้างานแนะแนว เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 13 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์โรงเรียนระยองวิทยาคม
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332