โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,829
การแข่งขันกีฬา รายการ สพฐ.เกมส์ 2561
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา รายการ สพฐ.เกมส์ 2561 ระดับจังหวัด ผลการแข่งขันมีดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคีตะมวยไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นายอภิสิทธิ์ อภิญ 2. นางสาวมนธิดา แสนโชติ

2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ทีมชาย
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.นายนฤชิต ช่วยนุกูล 2. นายณัชพล สุรรัตนากร

3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ทีมชาย
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.นายนฤชิต ช่วยนุกูล 2. นายณัชพล สุรรัตนากร

4. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ทีมหญิง
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.นายนฤชิต ช่วยนุกูล 2. นายณัชพล สุรรัตนากร

และทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้เข้าไปแข่งขันระดับภาคในลำดับถัดไป
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332