โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,758,905
พิธีรับรางวัลการแข่งขันในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 2 ธันวาคม 2561
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูศิริพร ฉัตรอินทร์ และ ครูอลิษา งดงาม ได้นำพานักเรียนเดินทางเข้าร่วมพิธีรับรางวัลการแข่งขันในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2561 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ซึ่งในครั้งนี้มีนักเรียนได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนระยองวิทยาคม จำนวน 3 คน ดังนี้
1.เด็กชายกฤตวีร์ ชัยประเสริฐสุด รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2.เด็กหญิงอภิชญา ชูสุวรรณ์ รางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3.เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงสุรศักดิ์ รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับ #โล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโครงการ tedet โดยมี ครูศิริพร ฉัตรอินทร์ เป็นตัวแทนผู้รับโล่เกียรติคุณ

ในรายการนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เป็นศูนย์การจัดสอบการแข่งขัน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332