โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,830
สพฐ.เกมส์ 2561 ระดับบภาคตะวันออก
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 4-8 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา รายการ สพฐ.เกมส์ 2561 ระดับบภาคตะวันออก ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ผลการแข่งขันมีดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ครูผู้ฝึกสอน 1. นายนฤชิต ช่วยนุกูล 2. ณัชพล สุรรัตนากร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ครูผู้ฝึกสอน 1. นายนฤชิต ช่วยนุกูล 2. ณัชพล สุรรัตนากร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กีฬาคีตะมวยไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ครูผู้ฝึกสอน 1.นายอภิสิทธิ์ อภิญ 2.นางสาวมนธิดา แสนโชติ
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332