โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,818
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รายการ REPS Football Tournament 2561
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รายการ REPS Football Tournament 2561
ณโรงเรียนสองภาษาระยอง
ผลการแข่งขันมีดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย
ครูผู้ฝึกซ้อม นายสราวุธ พรหมมาศ
2. รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ครูผู้ฝึกซ้อม นายสราวุธ พรหมมาศ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หญิง
ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นายเอกลักษณ์ นรินทร 2. นายวาทิต วรวิบูล
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332