โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,758,905
แสดงความยินดีพร้อมทั้งชื่นชมกับความสำเร็จและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนระยองวิทยาคม
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พร้อมทั้งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ครูนิศา มีมงคล ,ครูเสวตร โคตรนารา , ครูนัฐฏ์ธปภา หมายพาณิชย์ , ครูนุชากร คำประดิษฐ์ , ครูฐิตาภา แดงน้อย ,ครูพรทิพย์ สุพรรณโมก และผู้ปกครองนักเรียนได้เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งชื่นชมกับความสำเร็จและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนระยองวิทยาคมของนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ Asmo (Asian Science and Mathematics Olympiad) ปี 2018 ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย คือ #วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้
#วิชาคณิตศาสตร์
รางวัลเหรียญรองชนะเลิศอันดับสองประเภททีม ได้แก่
เด็กชายพนธกร คูสกุล ชั้น ม. 3/1
#วิชาวิทยาศาสตร์
รางวัลเหรียญทองประเภทบุคคลและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภททีม ได้แก่
1. เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงสุรศักดิ์ ชั้น ม. 3/2
2. เด็กชายเศรษฐสิทธิ์ เศรษฐการุณย์ ชั้น ม. 3/2
โดยในครั้งนี้มีทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เป็นศูนย์การจัดสอบการแข่งขัน Asmo (Asian Science and Mathematics Olympiad) ปี 2018 ซึ่งได้จัดสอบ ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมทั้งหมด 2 วิชา คือ #วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332