โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,822
โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา
 
หน้าหลัก /..

การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โดย ท่านผอ.ธีระวัธน์ สิงหบุตร ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธาน ฝ่ายบริหารพร้อมด้วยครูแนะแนว จากโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดระยองเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332