โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,828
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง
 
หน้าหลัก /..

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระยอง โดย นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธานเครือข่ายพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูแนะแนว จากโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับ นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พบปะคณะครูและให้นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยมี คณะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง นำโดย ผศ.ดร. วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์ และคณะเข้ารับการประชุมและสังเกตุการสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องมิตรอุปถัมภ์ และห้องประชุมกระถิณนรงค์
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332