โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,187,888
กิจกรรมการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 
หน้าหลัก /..

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยงานลูกเสือโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้นำตัวแทนลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของกลุ่มลูกเสือสังกัดสพม.18 ระหว่างวันที่ 1 -3 ก.พ. 2562 แล้วนำสิ่งที่ได้รับมาขยายผลในโรงเรียน
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332