โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,827
การแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ)
 
หน้าหลัก /..

วันเสาร์ ที่9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 กลุ่มสาระภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ แข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ) จัดโดย คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสถาบันกวีนิพนธ์ไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่และเงินรางวัล 3,000 บาท นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.นางสาวตรีรัตน์ เทพาคำ ม.5/2 2.นางสาวสุวิชญา อำไพเทศ ม.5/5 3.นางสาวพรจิรา อินทศิริ ม.4/9 ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุดใจ กิจสำเร็จ และครูวัชรินทร์ นระทัด
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332