โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,796,394
การแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ฮั่นหยู่เฉียว ระดับมัธยมศึกษา
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 15 ม.ค 62 กลุ่มสาระศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออกได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ฮั่นหยู่เฉียว ระดับมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กทม. และได้รับรางวัลดังนี้ นางสาว นภัสกร เมืองศิริ นักเรียนระดับชั้น ม.5/14 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศพร้อมถ้วยรางวัล และนายสหรัฐ เล็กบุญแถม ได้รับรางวัลชมเชย
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332