โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,796,394
กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์และแข่งขันภาษาจีน สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 12 รอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับภูมิภาค
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์และแข่งขันภาษาจีน สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 12 รอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับภูมิภาคที่ 4 ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการธีระวัธน์ สิงหบุตร พร้อมคณะรองผู้อำนวยการสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมบุญศิริบำเพ็ญ เวลา 7.30 น. โดยนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332