โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,187,903
กิจกรรมพลังงานบันดาลใจ
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 งานโครงการพิเศษส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนร่วมกับกระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมพลังงานบันดาลใจ ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการธีระวัธน์ สิงหบุตร เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมคณะรองผู้อำนวยการสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการรชยา แพงศรี และรองผู้อำนวยการปิยบุตร เอมโอฐ โดยมีดีเจพี่อ้อย (นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล) และคุณนุ่น (ศิรพันธ์ วัฒนจินดา) รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย และคุณนิว (ชัยพล พูพาร์ต) เป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรม ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ เวลา 8.50 น.
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332