โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,796,380
การแข่งขันทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยรางวัล เสม็ดคัพ ครั้งที่ 7 และกิจกรรม เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนระยองวิทยาคม
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก และห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนระยองวิทยาคม จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยรางวัล เสม็ดคัพ ครั้งที่ 7 และกิจกรรม เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนระยองวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ คณะรองผู้อำนวยการวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการรชยา แพงศรี รองผู้อำนวยการปิยบุตร เอมโอฐ และแขกผู้มีเกียรติ โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในรอบ 10 ปี และมีการคัดเลือกหน่วยงานความร่วมมือ ครูผู้สอนดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และนักเรียนปัจจุบันที่สร้างชื่อเสียงด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับโรงเรียนระยองวิทยาคม เพื่อมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญและห้องประชุมกระถินณรงค์ เวลา 9.00 น.
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332