โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,796,383
กิจกรรมเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ประจำปี 2563
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 30 มกราคม 2563 ศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการรชยา แพงศรี และรองผู้อำนวยการปิยบุตร เอมโอฐ ณ บริเวณหน้าเรือน 100 ปี เวลา 08.00 น.
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332