โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,796,387
ค่ายภาษาจีน เป่ยต้า สานฝัน ปันความรู้ ครั้ังที่ 1
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออกร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง จัดโครงการค่ายภาษาจีน เป่ยต้า สานฝัน ปันความรู้ ครั้ังที่ 1 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์ภาษาจีนทุกโรงเรียนในจังหวัดระยอง จำนวน 200 คน เข้าร่วม ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ เวลา 08.30 น.
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332