โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,187,909
ตลาดนัดชุมนุม 62
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมนุม62 เพื่อให้ผู้เรียนกิจกรรมชุมนุมทุกคนแสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากนายบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม่ตลาดนัดชุมนุม62 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมและเดินชุมแต่ละชุมนุม
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332