โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,796,386
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาคตะวันออก
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 น. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาคตะวันออก นำโดยท่านผู้อำนวยการ บำรุง ชูประเสริฐ ท่านรองผู้อำนวยการ รชยา แพงศรี และคณะครูจากศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก ณ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332