โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,796,387
นักเรียน ศิลป์จีน ร.ย.ว. คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับ สพฐ.!
 
หน้าหลัก /..

นักเรียน ศิลป์จีน ร.ย.ว. คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับ สพฐ.!
ศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก โรงเรียนระยองวิทยาคม ส่ง นักเรียนเข้าแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์และตวามรู้ภาษาจีน [สะพานสู่ภาษาจีน] สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ผลการแข่งขัน นางสาวมนทิรารัตน์ สุวพานนท์ นักเรียนระดับชั้น ม.6/13 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทน นักเรียนสังกัด สพฐ. เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ( นร.สังกัด สพฐ. 5 คน สช. 5 คน สกอ. 5 คน ) ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332