โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,829
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดระยอง
 
หน้าหลัก /..

ระหว่างวันที่ 17-24 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ทีมฟุตบอลโรงเรียนระยองวิทยาคมได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ครูผู้ฝึกซ้อม นายธวัช สร้อยโพธ์พันธุ์
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332