โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,796,396
นักเรียน ศิลป์จีน ระยองวิทยาคม สุดยอด คว้ารางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งต่อในเวทีระดับนานาชาติ!!!
 
หน้าหลัก /..

นักเรียน ศิลป์จีน ระยองวิทยาคม สุดยอด คว้ารางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งต่อในเวทีระดับนานาชาติ!!!
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมนทิรารัตน์ สุวพานนท์ ม.6/13 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (一等奖 )ในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน "สะพานสู่ภาษาจีน" สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 13 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย 第13届 汉语桥"世界中学生中文比赛泰国赛区决赛 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563
การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ในครั้งนี้ มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 15 คน ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 คน ตัวแทนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 คน และ ตัวแทนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 5 คน การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแบ่งออกเป็น 2 รอบ รายละเอียดดังนี้
1. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ สอบข้อเขียนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน การประกวดสุนทรพจน์หัวข้อฉับพลัน และการแสดงความสามารถพิเศษ โดยผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนรวมสุงสุดเป็นอันดับหนึ่งของสามหน่วยงาน จะเข้ารอบ การแข่งขันในรอบชิงขนะเลิศรอบที่สอง
2. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2 ประกอบด้วย การประกวดพูดสุนทรพจน์หัวข้อฉับพลัน และ การตอบคำถามความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
นางสาวมนทิรารัตน์ สุวพานนท์ นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรอบชิงชนะเลิศรอบที่ 1 และได้เข้าแข่งขันต่อในรอบที่ 2 ผลการแข่งขัน ปรากฎว่า นางสาวมนทิรารัตน์ สุวพานนท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 一等奖 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 13 รอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ ต่อไป
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ บุคลากร โรงเรียนระยองวิทยาคม ทุกท่าน ในการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีนมาโดยตลอด
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332