โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,718,912
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ ผู้เข้าสอบ ASMO ปีการศึกษา 2563
 
หน้าหลัก /..

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ แยกประเภทวิชาที่สอบ สอบวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ให้นักเรียนที่เข้าสอบทุกคนวัดอุณหภูมิ ก่อนขึ้นห้องสอบ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการสอบ ตารางสอบ วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 08:15 - 10:00 วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 10:30 - 12:30 วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 13:30 - 14:30 ให้นักเรียนมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที นักเรียนต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบของแต่ละวิชา
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332