โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,830
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 30 ตุลาคม ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ บำรุง ชูประเสริฐ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานค่ายในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยนักเรียนได้ความรู้จากท่านวิทยากรผู้มากความสามารถ นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดกิจกรรมทั้งสองวันได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332