โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,718,904
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 นำโดยท่านผู้อำนวยการ บำรุง ชูประเสริฐ ท่านรองผู้อำนวยการ รชยา แพงศรี ท่านรองผู้อำนวยการ ปิยบุตร เอมโอฐ และคณะครู หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332