โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,719,133
โรงเรียนระยองวิทยาคมต้อนรับศึกษาดูงานจากโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 5 พฤศจิกายน โรงเรียนระยองวิทยาคมต้อนรับศึกษาดูงานจากโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ ปิยบุตร เอมโอฐ และคณะครู ณ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332