โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,718,980
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ย้ายมาดำดรงตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนระยองวิทยาคม
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครู นางสาวสุปราณี ศรีวิชา นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มวิทยาศาสตร์) นำโดยท่านผู้อำนวยการ บำรุง ชูประเสริฐ ท่านรองผู้อำนวยการ สมปอง โชคนิมิตร ท่านรองผู้อำนวยการ รชยา แพงศรี และคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มวิทยาศาสตร์) ณ ห้องประชุมกระถินณรงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332