โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,718,922
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
หน้าหลัก /..

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน งานทะเบียนวัดผล ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อประกาศ เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332