โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,718,939
กิจกรรมค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English-Up Camp)
 
หน้าหลัก /..

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา English-Up Camp ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นายบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ให้เกียรติเป็นหประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญโรงเรียนระยองวิทยาคม
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332