โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,719,190
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 - 16.30 น. กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมถนนยมจินดา - วัดลุ่ม(พระอารามหลวง) - หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ IRPC - พระเจดีย์กลางน้ำ โดยมีคณะครูประจำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นผู้ควบคุมและดูแลความเรียบร้อยตลอดทั้งกิจกรรม
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332