โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,718,881
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. โรงเรียนระยองวิทยาคมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ สมปอง โชคนิมิตร ท่านรองผู้อำนวยการ วีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ และคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332