โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,718,924
กิจกรรม ร.ย.ว. อาสาพัฒนาสังคมไทย ปีการศึกษา 2563
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนระยองวิทยาคมจัดกิจกรรม ร.ย.ว. อาสาพัฒนาสังคมไทย ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้ทำการเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มพึ่งพิงและผู้ยากไร้ร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ นำโดยนายบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม และคุณครูโชติกา ครอสส์ เป็นผู้ควบคุมและดูแลความเรียบร้อยตลอดทั้งกิจกรรม
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332