โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,819
แข่งขันกีฬาซอฟท์บอล ประจำปี 2563
 
หน้าหลัก /..

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลในรายการต่าง ๆ มีผลการแข่งขัน ดังนี้
1. การแข่งขันซอฟท์บอล Softball Esan Tournament ครั้งที่ 39 (ร่วมกับทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ระหว่างวันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ผลการแข่งขัน : ชนะเลิศ
2. การแข่งขันซอฟท์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ผลการแข่งขัน
2.1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิง รุ่นอายุ 15 ปี
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332